top of page

PRODUKTER

F&M COMBI DEGREASER

F&M Combi-Degreaser er en sur, emulgerende industriavfetter med de spesielle egenskapene at den løser rust, kalk og fett i samme operasjon. Den er spesielt godt egnet til å løse forkokset olje. F&M Combi-Degreaser inneholder overflateaktive emner kombinert med BIO GEN ACTIVE®, en unik sammensetting basert på fermentert myse.

Eksempel på bruksområde

I industrielle miljøer benyttes F&M CombiDegreaser til CIP rensing av oljebårne energisystem, som for eksempel:
• Varmevekslere

• Hydrosykloner

• Kokere

• Lagerkjølere

• Rørsystem

• Oljeseparatorer


Forurensingstyper 

F&M Combi-Degreaser fjerner effektivt belegg som:
• Oljer

• Fett

• Voks

• Forkokset olje

• Hydraulisk olje

• Skjærevæske

• Glykol

• Kalk

• Rust

Materialpåvirkning

F&M Combi-Degreaser gir ingen skade på metaller. Den kan uten betenkelighet benyttes på materialer som aluminium, messing, plast eller glass.

 

OBS!Reaktive materialer som sink, magnesium, litium, kadium, samt marmor og kalkstein, kan skades. Ved usikkerhet, prøv først på en mindre overflate.​

Blandingsforhold/Arbeidstemperatur

1 del konsentrat blandes med 4-20 deler vann, avhengig av hvor mye forurensning som skal løses. Optimal arbeidstemperatur er 60 °C, men produktet har dokumentert virkning helt ned mot 0 °C. OBS! Kannen bør ristes eller på annen måte homogeniseres før anvendelse.

 

Helse og Miljø

Produktet er ikke helse- eller miljøfarlig. Produktet er kun merket irriterende for øynene  (R 36).


Avfallshåndtering 

Produktet er ikke miljøfarlig. Etter bruk kan rengjøringsvesken bli klassifisert som miljøfarlig avfall avhengig av hva som er renset. Slikt avfall må håndteres i henhold til myndighetenes til en hver tid gjellende bestemmelser.


Transport og lagring 

Det finnes ingen transportrestriksjoner. Anbefalt lagringstemperatur er ±0 - 30 °C. Produktet kan fryses og tines uten at funksjonen reduseres. Bør kontrolleres etter 3 år.


Teknisk spesifikasjon

pH-verdi: 2,0 ± 0,3

Densitet: 1,05

Kontakt F&M Miljøkjemikalier for mer informasjon

NEDLASTNING

Produktinfo / sikkerhetsdatablad


Her finner du Produktinfo,

samt sikkerhetsdatablad for

F&M Combi-Degraser 

 

 

Produktinfo for Combi-Degreaser

 

Sikkerhetsdatablad for F&M Combi-Degreaser

 

SØK etter sikkerhetsdatablad i Ecoonline.no sin online database 

bottom of page