top of page

F&M Green Energy er et surt helse- og miljøvennlig vedlikeholdskjemikalie kjemisk rengjøring av vannbårne energisystemer, samt syrevask av nye rørinstallasjoner. Produktet er av Miljødirektoratet klassifisert som grønt (PLONOR), og er markedets mest miljøvennlige kjemikalie. Det er også godkjent av Folkehelseinstituttet ifm drikkevann. Den løser opp humus, rust, kalk, skjell, glødeskall og sveiseslagg. F&M Green Energy inneholder BIO GEN ACTIVE®, en unik sammensetning basert på fermentert myse.

 

Bruksområder
F&M Green Energy benyttes til rensing/vask av:

 • Varmevekslere
 • Kjølekoiler
 • Kjølere/batterier
 • Sjøvannssystemer
 • Produsert vann filtre
 • Dekk etter UHT
 • Dampkjeler
 • Evaporatorer

 

Forurensningstyper

F&M Green Energy fjerner:

 • Kalk, skjell og salter
 • Korrosjon/oksider
 • Humus
 • Glødeskall og sveiseslagg
 • Syreløselig scale

 

Anvendelse/prosedyre

Ved rens av glykolsystemer, må først en avfetting gjennomføres med F&M IndustriAvfetter (se egen prosedyre). Ved rens av vannbårne systemer:

 1. Bland 1 del konsentrat med 9 deler vann (10%). Kan objektet som skal renses inneholde olje eller fett, bør en tilsette ca. 5% av F&M Industri-Avfetter.
 2. Varm opp blandingen til max 60 °C.
 3. Sirkuler løsningen i minimum 6 timer etter oppnådd temperatur.
 4. Mål pH jevnlig under rens.
 5. Hvis pH oververstiger 3,5 etter kun 2-3 timer, etterfyll med konsentrat for å holde pH nivået under dette.
 6. Rensing er ferdig når pH stabiliserer seg over  tid.
 7. Drener og skyll systemet med ferskvann Se også fullstendig prosedyrer fra F&M Miljøkjemikalier.

 

Materialpåvirkning
Kjemikaliet påvirker korrosjonsutsatte metaller som sink, sort stål og noen former for messing. Behandle ikke utsatte materialer lenger enn nødvendig. Etterskyll gjerne med alkalisk vann.

 

HMS
Unngå kontakt med øynene. Håndter varme vesker med forsiktighet, pga. fare for brannskader. Produktet er registrert i miljø databasen CHEMS™ (for offshorebransjen), og er av Miljødirektoratet klassifisert som grønt (PLONOR).

 

Avfallshåndtering

Klassifisering av avfall avhenger av hva som er renset bort. Slikt avfall skal håndteres etter myndighetenes forskrifter for det aktuelle avfallet. Emballasjen sorteres som hard plast.

 

Transport og lagring
Ingen transport- eller lagringsrestriksjoner. Anbefalt lagringstemperatur er 0 - 30 °C. Kontroller produktets pH etter 3 år. Åpnet emballasje har 3 måneders holdbarhet.

 

F&M Green Energy

kr2.756Pris
 • Innhold: Fruktsyrer og BIO GEN ACTIVE
  pH-verdi: 1,3 ± 0,3
  Densitet: 1,15 kg/l

bottom of page