top of page

F&M Energy Cleaning er et surt rensekjemikalie for vedlikehold av

vannbårne energisystemer, samt syrevask av nye rørinstalasjoner.

F&M Energy Cleaning løser opp glødeskall, rust, karbonatscale, kalk og humus, uten å påvirke grunnmaterialet. Metalloverflaten blir helt ren uten etseskader.  F&M Energy Cleaning inneholder BIO GEN ACTIVE® , en unik sammensetning basert på fermentert myse. Produktet er meget lett biologisk nedbrytbart

 

Bruksområder
F&M Energy Cleaning benyttes hovedsakelig til rensing av vannbårne energisystemer, som for eksempel:

 •  Varmevekslere
 • Kjølevalser
 • Kjølere/batterier
 • Vannledningssystemer
 • Dampkjeler

 

Forurensningstyper

F&M Energy Cleaning fjerner effektivt belegg som:

 • Kalk, skjell og salter
 • Korrosjon/oksider
 • Humus
 • Glødeskall og sveiseslagg

 

Anvendelse/prosedyre
1 del konsentrat blandes med 7 deler vann. Dersom det er fare for at objektet som skal renses inneholder hydrokarboner bør en tilsette 5%-10% av F&M Miljø-Avfetter. Optimal arbeidstemperatur er 45 - 60 °C.

 

Materialpåvirkning
Gjør ingen skade på jern, stål, tre, lakk, porselen eller gummi. Ved rensing av for eksempel varmevekslere må ikke pakninger demonteres. Kjemien renser også enkelt i trange kanaler. OBS!Reaktive metaller som sink, litium, kadmium, samt marmor og kalkstein, kan skades. Ved usikkerhet, prøv først på en mindre overflate.

 

HMS
Produktet er ikke helse- eller miljøskadelig. Komponentene i F&M Energy Cleaning er testet mot et flertall økotoksikologiske krav. Ifølge disse testene klassifiseres den som lett nedbrytbar i ferskvann (OECD 301A) og saltvann (OECD 306), ikke skadelig for vannorganismer i ferskvann (OECD 201-203) og i saltvann (OECD 203, ISO/DIS-146691997 og ISO/DIS-10253), samt ikke bioakkumulerende (OECD 107).

 

Avfallshåndtering

Produktet er ikke miljøfarlig. Avhengig av hva som renses, kan et brukt rensebad kategoriseres som miljøfarlig. Slikt avfall skal håndteres etter myndighetenes foreskrifter for det aktuelle avfallet.

 

Transport & lagring
Det finnes ingen transport- eller lagringsrestriksjoner. Anbefalt lagringstemperatur er ±0 - 30°C. Produktet kan fryses og tines uten at effekten reduseres. Kontroller etter 3 år

F&M Energy Cleaning

kr2.756Pris
 • pH-verdi: 1.3 ± 0.3
  Densitet: 1.14

bottom of page