top of page

F&M Combi-Degreaser Offshore er en sur, emulgerende industriavfetter med de spesielle egenskapene at den løser rust, kalk og fett i samme operasjon. Den er spesielt godt egnet til å løse forkokset olje. F&M Combi-Degreaser inneholder overflateaktive emner kombinert med BIO GEN ACTIVE®, en unik sammensetting basert på fermentert myse.

 

Bruksområder
I industrielle miljøer benyttes F&M Combi-Degreaser til CIP rensing av oljebårne energisystem, som for eksempel:

 • Varmevekslere
 • Hydrosykloner
 • Kokere
 • Lagerkjølere
 • Rørsystem
 • Oljeseparatorer

 

Forurensingstyper
F&M Combi-Degreaser Offshore fjerner effektivt belegg som:

 • Oljer
 • Fett
 • Voks
 • Forkokset olje
 • Hydraulisk olje
 • Skjærevæske
 • Glykol
 • Kalk
 • Rust

 

Anvendelse/Prosedyre
1 del konsentrat blandes med 4-20 deler vann, avhengig av hvor mye forurensning som skal løses. Optimal arbeidstemperatur er 60 °C, men produktet har dokumentert virkning helt ned mot 0 °C. OBS! Produktet bør ristes eller på annen måte homogeniseres før anvendelse.

 

HMS
Produktet er ikke helse- eller miljøskadelig. Produktet er kun merket irriterende for øynene (R 36)

 

Avfallshåndtering
Produktet er ikke miljøfarlig. Etter bruk kan rengjøringsvesken bli klassifisert som miljøfarlig avfall avhengig av hva som er renset. Slikt avfall må håndteres i henhold til myndighetenes til en hver tid gjellende bestemmelser.


Transport og lagring
Det finnes ingen transportrestriksjoner. Anbefalt lagringstemperatur er ±0 - 30 °C. Produktet kan fryses og tines uten at funksjonen reduseres. Bør kontrolleres etter 3 år.

F&M Combi Degreaser Offshore

kr2.756Pris
 • pH-verdi: 2.0 ± 0.3

  Densitet: 1.05

bottom of page