top of page

F&M Combi-Degreaser er en sur, emulgerende industriavfetter med de spesielle egenskapene at den løser rust, kalk og fett i samme operasjon. Den er spesielt godt egnet til å løse forkokset olje. F&M Combi-Degreaser inneholder overflateaktive emner kombinert med BIO GEN ACTIVE®, en unik sammensetting basert på fermentert myse

 

Bruksområder
I industrielle miljøer benyttes F&M CombiDegreaser til CIP rensing av oljebårne energisystemer, som for eksempel:

 • Varmevekslere
 • Hydrosykloner
 • Kokere
 • Lagerkjølere
 • Rørsystemer
 • Oljeseparatorer
   

Forurensingstyper 

F&M Combi-Degreaser fjerner effektivt belegg som:

 • Oljer
 • Fett
 • Voks
 • Forkokset olje
 • Hydraulisk olje
 • Skjærevæske
 • Glykol
 • Kalk
 • Rust

 

Anvendelse
Blandingsforhold/Arbeidstemperatur:
1 del konsentrat blandes med 4-20 deler vann, avhengig av hvor mye forurensning som skal løses. Optimal arbeidstemperatur er 60 °C, men produktet har dokumentert virkning helt ned mot 0 °C.

OBS! Kannen bør ristes eller på annen måte homogeniseres før anvendelse.


Materialpåvirkning
F&M Combi-Degreaser gir ingen skade på metaller. Den kan uten betenkelighet benyttes på materialer som aluminium, messing, plast eller glass.

OBS! Reaktive materialer som sink, magnesium, litium, kadium, samt marmor og kalkstein, kan skades. Ved usikkerhet, prøv først på en mindre overflate.​

 

HMS
Produktet er ikke helse- eller miljøfarlig. Produktet er kun merket irriterende for øynene (R 36).

 

Avfallshåndtering

Produktet er ikke miljøfarlig. Etter bruk kan rengjøringsvesken bli klassifisert som miljøfarlig avfall avhengig av hva som er renset. Slikt avfall må håndteres i henhold til myndighetenes til en hver tid gjellende bestemmelser.

 

Transport & lagring
Det finnes ingen transportrestriksjoner. Anbefalt lagringstemperatur er ±0 - 30 °C. Produktet kan fryses og tines uten at funksjonen reduseres. Bør kontrolleres etter 3 år.

F&M Combi Degreaser

kr2.756Pris
 • pH-verdi: 2.0 ± 0.3

  Densitet: 1.05

bottom of page